rithmuseis-EE-eksagwges

∆εν είναι µόνο η γραφειοκρατία και το σύνθετο πλαίσιο κανόνων της ΚΑΠ που υπονοµεύουν την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στο ευρωπαϊκό µπλοκ

Κλείνουν τα παράθυρα σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και φθηνές εισαγωγές από τρίτες χώρες με ρυθμίσεις ΕΕ   

Μείζον ζήτηµα όπως αναδείχθηκε και από το θερµό κύµα αγροτικών κινητοποιήσεων, που τροφοδότησε το Στρατηγικό ∆ιάλογο εκ µέρους της Κοµισιόν µε όλο το πλέγµα της αγροδιατροφικής αλυσίδας, είναι οι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές σε βάρος των αγροτών αλλά και οι εµπορικές συµφωνίες της Ε.Ε µε τρίτες χώρες που δηµιουργούν αθέµιτο ανταγωνισµό λόγω των χαµηλών προτύπων που θέτουν. Σηµειωτέων, για το θέµα των αθέµιτων πρακτικών πρόσφατη µελέτη της Κοµισιόν κατέδειξε ότι πάνω από το 40% των υφιστάµενων κανόνων, δεν εφαρµόζεται οδηγώντας σε: πληρωµές µε καθυστερήσεις, τιµές κάτω του κόστους, αυθαίρετες εκπτώσεις και έλλειψη διαφάνειας στη λειτουργία της αλυσίδας τροφίµων.

Το θέµα έχουν σηκώσει «ψηλά» χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και φυσικά η Ελλάδα, που πρωτοστατούν στην δηµιουργία ενός µετώπου για παρεµβάσεις σε εθνικό και ενωσιακό επιπεδο.

Η τελευταία πριν το Πάσχα, σύνοδος των υπουργών Γεωργίας στο Λουξεµβούργο, αποτέλεσε ευκαιρία για µία ακόµη συνάντηση του µπλοκ των 9 χωρών της EUMED9, στην διάρκεια της οποίας ο Έλληνας υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε την ανάγκη για ευνοϊκότερες συνθήκες στην αγορά, µε κίνητρα για τον πρωτογενή τοµέα. «Ωστόσο», σηµείωσε, «το πιο σηµαντικό στοιχείο για την εξισορρόπηση της διαπραγµατευτικής δύναµης των γεωργών, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας τους µε την πλήρη αξιοποίηση των Οργανώσεων Παραγωγών και των συνεταιρισµών. Και πρέπει να δουλέψουµε γι’ αυτό σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο».

Για το ζήτηµα της εισαγωγής προϊόντων από Τρίτες χώρες και τον αθέµιτο ανταγωνισµό που υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι οι αγρότες δικαίως αισθάνονται ότι η ΚΑΠ βραχυπρόθεσµα τους επιβαρύνει µε τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος δυσανάλογα σε σχέση µε παραγωγούς σε Τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, και άρα µπορούν να παράγουν προϊόντα σε πιο ανταγωνιστικές τιµές. Και επεσήµανε ότι ο κλάδος δεν θα επιβιώσει αν τα προϊόντα των αγροτών µας εκτοπίζονται από εισαγόµενα τρόφιµα.

Για το λόγο αυτό ο Έλληνας υπουργός ανέφερε ότι η χώρα µας πιστεύει ότι κάθε εµπορική συµφωνία της Ένωσης µε χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να διασφαλίζει ρήτρες ισοδυναµίας, τις έννοιες αµοιβαιότητας, και των δικαίων όρων ανταγωνισµού.  Ως µέρος των προτάσεών της για την ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων, η Επιτροπή θα προτείνει φέτος νέους κανόνες για τη διασυνοριακή επιβολή κατά των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών. Σηµειωτέον, η οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές (UTP), που εγκρίθηκε το 2019, απαγορεύει 16 πρακτικές (10 µαύρες, και 6 γκρίζες) που µπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στους πιο αδύναµους παράγοντες της αλυσίδας, ιδίως στους αγρότες και τους µικρότερους προµηθευτές. Ως εκ τούτου, µε στόχο την περαιτέρω διόρθωση των ανισορροπιών στην αλυσίδα αξίας, η Επιτροπή δροµολογεί:

  • Τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου της ΕΕ για την αλυσίδα αγροτικών προϊόντων διατροφής για να αυξήσει τη διαφάνεια στις τιµές, τη δοµή του κόστους και την κατανοµή της προστιθέµενης αξίας στην αλυσίδα εφοδιασµού.
  • Στοχευµένες αλλαγές στον κανονισµό για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγοράς γεωργικών προϊόντων, µε νέους κανόνες για τις συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ αγροτών και αγοραστών και ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών ώστε να επιτρέπεται στους αγρότες να συνεργάζονται και να ενεργούν συλλογικά µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο.

Πηγή:agronews.gr

Load More Related Articles
Load More In Αγροτικά νέα
Comments are closed.

Check Also

Στο πλευρό των Εργαστηριακών Ιατρών ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων

Αγαπητοί συμπολίτες, Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμπαράσταση και την κατανόησ…