dikastiki-astynomia

Αιτήσεις τώρα για εκατοντάδες προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία, ακόμα και χωρίς πτυχίο – Πώς θα ξεπεράσετε τους «κόφτες»

ρχισαν σήμεραΤρίτη 10 Οκτωβρίου από τις 8:00 το πρωί οι αιτήσεις για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πλήρωση 500 θέσεων ένστολου προσωπικού στη Δικαστική Αστυνομία.

 Υπενθυμίζουμε ότι η Δικαστική Αστυνομία θα αποτελείται από το ένστολο και το πολιτικό τμήμα και η εν λόγω προκήρυξη αφορά αποκλειστικά τη στελέχωση του ένστολου τμήματος. Το πολιτικό τμήμα θα καλυφθεί από τις δύο μεγάλες προκηρύξεις των επιτυχόντων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με τους υποψήφιους πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Τη μερίδα το λέοντος στις προσλήψεις θα λάβουν οι απόφοιτοι λυκείου. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι και στις δύο άλλες κατηγορίες (ΠΕ και ΤΕ), συμμετέχουν απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τα δεδομένα αυτά αυξάνουν στα ύψη τον ανταγωνισμό των υποψηφίων και σύμφωνα με τις αιτήσεις που δέχεται το proson.gr, η συμμετοχή αναμένεται να είναι τεράστια.

Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω προκήρυξη προβλέπονται 500 θέσεις ένστολων, οι οποίες θα καλυφθούν ως εξής:

 • 30 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας
 • 70 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας
 • 400 θέσεις για τον Κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας

 

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Σύμφωνα με το ΦΕΚ της προκήρυξης τα πτυχία που γίνονται δεκτά ανά κατηγορία είναι τα εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κύριος πίνακας

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας» ή «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή
  Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή
  Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή
  Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή
  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή
  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
  Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
  Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α΄ 139)] ή
  άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, μαζί με την απαραίτητη πιστοποίηση

Επικουρικός πίνακας

Εκτός του κύριου πίνακα υποψήφιων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα δημιουργηθεί και δεύτερος επικουρικούς πίνακας, βάσει των εξής προσόντων:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή
  Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή
  Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή
  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β` κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
  Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α΄ 139)] ή
  Γενικού Λυκείου ή
  Ενιαίου Λυκείου ή
  Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
  άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Τα ηλικιακά και σωματικά κριτήρια και οι εξετάσεις

Για την πρόσληψη του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας εφαρμόζεται σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο, και ακολούθως υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 20 έως 35 έτη, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1988 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας πρέπει να έχει ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα.

Επιπλέον, το προσωπικό αυτό δεν επιτρέπεται να φέρει στο σώμα δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.

Πώς θα ξεπεράσετε τους «κόφτες» – Τα κρίσιμα 90 μόρια για διορισμό

Εκτός όμως του πτυχίου ή του απολυτηρίου που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη Δικαστική Αστυνομία, υπάρχουν και ορισμένα έξτρα κριτήρια που θεωρούνται απαραίτητα, αλλά δίνουν και μόρια.

Ένα τέτοιο κριτήριο είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπου σύμφωνα με την προκήρυξη είναι και απαραίτητο πρόσθετο προσόν αλλά μπορεί να δώσει έως +90 μόρια στους υποψήφιους. 

Απαραίτητο πρόσθετο προσόν σημαίνει πως οι υποψήφιοι που δεν έχουν αντίστοιχη πιστοποίηση, έως την ημέρα λήξης των αιτήσεων, δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Ωστόσο, η πιστοποίηση Αγγλικών δίνει στους υποψηφίους έξτρα μόρια, σύμφωνα με τον εξής πίνακα:

Γνώση αγγλικών

Πηγή:proson.gr

Load More Related Articles
Load More In Εργασία - Απασχόληση
Comments are closed.

Check Also

Σοκ στο Παλαιό Φάληρο με ξυλοδαρμό ανηλίκου – Βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε 11χρονο

Πληθαίνουν τα περιστατικά βίας κατά ανηλίκων, με τη νέα επίθεση να σημειώνεται στο Παλαιό …