Βρυξελλες3

H υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για θέματα Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Μαρία –Αλεξάνδρα Κεφάλα συμμετείχε στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2024, στις Βρυξέλλες και ήταν εστιασμένο σε θέματα Ισότητας. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, οι Υπουργοί των 27 κρατών μελών συζήτησαν για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην ισότητα των φύλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση και την εκπροσώπηση των γυναικών στη δημόσια ζωή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με επίκεντρο την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε ρόλους λήψης αποφάσεων, η υφυπουργός κ. Κεφάλα επεσήμανε «Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην οικοδόμηση μιας ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας, με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους και στην άμβλυνση  -αν όχι εξάλειψη- των έμφυλων ανισοτήτων.

Πρωτοβουλίες ανάδειξης γυναικών – προτύπων, δράσεις ευρείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών αλλά και καταπολέμησης στερεοτυπικών αντιλήψεων μπορούν αναμφίβολα να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας».

Στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου εξετάστηκε επίσης, η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην πρόταση Οδηγίας για την ίση μεταχείριση, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της συμμετοχικότητας. Στην παρέμβασή της η κ. Κεφάλα τόνισε «Οι δίδυμες αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης είναι  ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς πλαισίου  ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσο η οδηγία για την ίση μεταχείριση δεν εγκρίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιορίζεται στη δυνατότητα της να υποστηρίξει τα θύματα διακρίσεων. Η Ελλάδα, από πλευράς της, προσβλέπει στην άρση των αντιρρήσεων και την τελική επίτευξη γενικής προσέγγισης».

Παράλληλα, εξετάστηκαν θέματα όπως η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η τρέχουσα έρευνα για τη βία κατά των γυναικών και οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τη βελγική προεδρία με έμφαση στην ισότητα. Οι συζητήσεις αυτές υπογραμμίζουν την πολύπλευρη προσέγγιση του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών υπογράμμισαν την ακλόνητη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Δίνοντας προτεραιότητα σε πολιτικές που προωθούν τη συμμετοχικότητα και τις ευκαιρίες, η ΕΕ επιβεβαιώνει την αφοσίωσή της στην οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και ευημερούντος μέλλοντος για όλους τους πολίτες της.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου η υφυπουργός πραγματοποίησε σύντομες συνομιλίες με ομολόγους της από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ιταλία, ενώ έλαβε μέρος σε διμερή συνάντηση με την υπουργό Ágnes Hornung της Ουγγαρίας, αρμόδια για θέματα Ισότητας και Οικογένειας, η οποία την ενημέρωσε για τις προτεραιότητες που προγραμματίζει η ουγγρική κυβέρνηση στον τομέα της ισότητας, ενόψει της επερχόμενης προεδρίας της στο Συμβούλιο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Πριν τη λήξη του Συμβουλίου, οι υπουργοί συμμετείχαν σε γεύμα, στη διάρκεια του οποίου πραγματοποίησαν άτυπη πολιτική συζήτηση για την ισότητα των φύλων στον τομέα της υγείας. Η υφυπουργός κα Κεφάλα, στην παρέμβασή της, ανέφερε τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε επίπεδο δημόσιας υγείας, που στην πλειονότητά τους προέρχονται  από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και αφορούν σε δωρεάν προληπτικές, διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναφέρθηκε επίσης, στο πρόγραμμα period poverty για 200 σχολεία  στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, για την υποστήριξη κοριτσιών από ευάλωτες οικογένειες, με διανομή προϊόντων περιόδου και με στόχο την ενδυνάμωση και αποστίγματοποίηση τους.

Κλείνοντας, η υφυπουργός τόνισε πως «Όλες και όλοι θα συμφωνήσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της δημόσιας υγείας, της ιατρικής έρευνας, της καινοτομίας στον τομέα της ιατρικής και της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες. Με τη συνεργασία φορέων χάραξης πολιτικής, παροχών υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εργαστεί προς την κατεύθυνση της μείωσης των έμφυλων ανισοτήτων στην υγεία και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας για όλες και όλους».

Load More Related Articles
Load More In Πολιτικά
Comments are closed.

Check Also

«Μετέωρα τέχνης 2024». Προβολή της ταινίας «ΝΑΠΟΛΕΩΝ»

Η ταινία ΝΑΠΟΛΕΩΝ είναι μια θεαματική, επική περιπέτεια για την πολυτάραχη άνοδο και πτώση…