Syntonistiko ASSY

 

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σας γνωρίζει ότι από την Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024, έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον παρακάτω σύνδεσμο, το σχέδιο Νόμου με τίτλο : «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις».

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως και την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024, ώρα 10:00 και καλούνται τα μέλη και οι φίλοι Συλλογών – Συνδέσμων, να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας σχόλια, απόψεις και παρατηρήσεις για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, όπως προτείνει κι ο κ. Υπουργός.

http://www.opengov.gr/mindefence/?p=7040

Ενδεικτικά παρατίθεται ο σχολιασμός που αποφάσισαν τα Δ.Σ. των Συλλόγων ανά κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου. Όπως θα δείτε στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται αρκετά σημαντικά ζητήματα και μπορείτε να σχολιάσετε κατά την κρίση σας σε ότι σας ενδιαφέρει ή εκτιμάτε ότι σας αφορά.

Γενικό Σχόλιο επί του Σχεδίου Νόμου

Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέλαβε μια κακή πρακτική να καταθέτει ένα σχέδιο νόμου, στην συγκεκριμένη περίπτωση υποτίθεται για την καινοτομία, αλλά που προσπαθεί κάτω από το «..και λοιπές διατάξεις», να ρυθμίσει αποσπασματικά κι αναποτελεσματικά σημαντικά, αλλά ανομοιογενή θέματα. 

Το νομοσχέδιο ανέβηκε σχεδόν απροσδόκητα για διαβούλευση την Μεγάλη Τρίτη μεσάνυχτα, ημέρα προδοσίας κατά την ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση και μένει για σχολιασμό μόνο για την εορταστική περίοδο. Μια περίοδο που περιμένει ο κάθε Έλληνας να ξεκουραστεί, ν’ αδειάσει λίγο το μυαλό του και να ασχοληθεί με την οικογένειά του, ίσως και με την ψυχή του. 

Είναι εν τέλει σχεδόν ίδιο με το προσχέδιο που διέρρευσε στα ΜΜΕ πριν κάτι μήνες. Αυτό μας φοβίζει και μας κάνει να ανησυχούμε ότι πιθανότατα κι οι λοιπές διαρροές που διαβάσαμε στο διαδίκτυο για τον σχεδιασμό και τις δράσεις του Υπουργείου, περίφημη ατζέντα 2030, θα επαληθευθούν σύντομα (Σώμα Υπαξιωματικών, Μετοχικά Ταμεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, κ.λπ).

Επίσης διαπιστώσαμε ότι ο κ. υφυπουργός ξέχασε τις πρόσφατες επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες του, ακόμα και στο κοινοβούλιο, για αναβάθμιση των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού από το σχέδιο νόμου απουσιάζουν παντελώς διατάξεις για αναβάθμιση των σχολών υπαξιωματικών.

Προς το παρόν το σχέδιο νόμου έχει καταφέρει να διχάσει ακόμα περισσότερο το στράτευμα κι αυτό είναι πασιφανές από τη λεκτική σφαγή μεταξύ των στελεχών στα σχόλια, απογοητεύοντας ταυτόχρονα όσους τα υπουργικά και πολιτικά γραφεία των κυβερνητικών στελεχών είχαν υποσχεθεί λύση στα προβλήματά τους, που δεν επαληθεύτηκαν, αλλά και δημιουργώντας έντονες αντιδράσεις με αμφιλεγόμενες και κακοσχεδιασμένες διατάξεις, που διαταράσσουν ακόμα περισσότερο την όποια γαλήνη και τάξη του στρατεύματος.

Μέρος Α

 

Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως: 

Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):

δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):

ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

Μέρος Β

Ενώ η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας θεωρείται επιβεβλημένη στην εποχή μας και η πρωτοβουλία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, το μέλλον θα δείξει αν το ΕΛΚΑΚ θα ανταποκριθεί του σκοπού του και θα παράγει έργο ή θα μετατραπεί σε άλλο έναν υδροκέφαλο και γραφειοκρατικό μηχανισμό, χρήσιμο μόνο για παρκάρισμα και βόλεμα υψηλόβαθμων και αδρά αμειβόμενων στελεχών προερχομένων κυρίως από ΑΣΕΙ.

Απουσιάζει η πρόβλεψη για οποιαδήποτε συμμετοχή ή συνέργεια του ΕΛΚΑΚ με τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) στην υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης επιχειρησιακού ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων και το ενδιαφέρον εστιάζεται αποκλειστικά στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για τις προβλέψεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που τίθενται στο σχέδιο νόμου και που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για να μην λειτουργήσουν αποτρεπτικά ή ως τροχοπέδη στις συνεργασίες με εταιρείες έρευνας και τεχνολογίας. Επίσης ως μάλλον ατυχείς χαρακτηρίζονται οι προβλέψεις για έμπειρους διδακτορικούς ερευνητές που θα εργάζονται αμισθί με αντάλλαγμα βαθμούς και γαλόνια. Αλήθεια γιατί αποκλείονται οι μεταπτυχιακοί ερευνητές με μακροχρόνια εμπειρία;

 

Τέλος η παρ.3, του άρθρου 7, να διαμορφωθεί ως εξής:

«3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του εικοστού όγδοου άρθρου του καταστατικού του, παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια»

Μέρος Γ

Ενώ διευθετούνται εκπαιδευτικά ζητήματα κι αναβαθμίζονται περαιτέρω τα ΑΣΕΙ στα οποία παρέχεται πλέον η δυνατότητα διοργάνωσης τρίτου κύκλου σπουδών από μόνα τους ή σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. κι άλλους φορείς έρευνας και τεχνολογίας, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σχέδιο νόμου στην πολλαπλώς εξαγγελλόμενη αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών των ΑΣΣΥ. 

Κι αυτό παρά τις δεσμεύσεις δια του κ. ΥΦΕΘΑ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την υπ’ αριθμ. Φ.900α/1216/19295/11-4-24 απάντηση του ιδίου σε σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπου ενημέρωσε ότι: «εξετάζεται η αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των ΑΣΣΥ με την ένταξη τους στην ανώτατη βαθμίδα της εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται σχετικές αποφάσεις».

Ο σκοπός της ανωτέρω αναβάθμισης επιβάλλεται πρωτίστως για την εκπλήρωση του ειδικότερου εκπαιδευτικού σκοπού των ΑΣΣΥ, ο οποίος συνίσταται στην απόδοση Μονίμων Υπαξιωματικών υψηλού επιπέδου κατάρτισης κι επιχειρησιακής ικανότητας, ώστε να συμβάλλουν αναμφίβολα με τις γνώσεις τους στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Μονάδων των ΕΔ για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής των.

Κατόπιν των ανωτέρω κι εφόσον η πρόθεση αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού των ΑΣΣΥ είναι ισχυρή κι ειλικρινής, προτείνεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου μια απαραίτητη προσθήκη στο Μέρος Γ (Άρθρα 14 – 42) :

«Το πτυχίο των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ισότιμο με το πτυχίο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά. Με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από πρόταση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες της εκπαιδευτικής αναβάθμισης των σχολών αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Αντ’ αυτού διαπιστώνεται ότι με το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου προστίθεται η προσθήκη της παρ. 9 στο άρθρο 21 του ν. 3187/2003 που ουσιαστικά οδηγεί σε μόνιμη υποβάθμιση το επίπεδο σπουδών των ΑΣΣΥ, αφού προβλέπει ότι τα μαθήματα των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) διδάσκονται, κατόπιν προκήρυξης που εκδίδεται από την οικεία Σχολή, από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία αμείβονται ως στρατιωτικοί εκπαιδευτές (απουσιάζει κάθε αναφορά σε απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα). Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της θέσης διδασκαλίας για οποιονδήποτε λόγο από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η θέση καλύπτεται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν όμοιας προκήρυξης, από ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που συνάπτεται από την οικεία Σχολή. 

Το αποτέλεσμα της έλλειψης μόνιμου διδακτικού προσωπικού με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα το γνωρίσαμε πρόσφατα, όταν διαπιστώθηκε ότι στη ΣΜΥ επί ένα εξάμηνο δεν υπήρχαν καθηγητές-εκπαιδευτές για να διδάξουν τα ακαδημαϊκά μαθήματα κι οι σπουδαστές επιδίδονταν σε εξτρά σωματική εκγύμναση για αναπλήρωση των χαμένων ωρών. Εξετάστηκαν μάλιστα στο τέλος του εξαμήνου εφ’ όλης της ύλης ακόμα κι αυτής που δεν διδάχτηκαν, για να τιμωρηθούν στη συνέχεια με στερήσεις εξόδων όσοι δεν έπιασαν τα ακαδημαϊκά όρια. Συμπέρασμα : ΑΣΣΥ με υποβαθμισμένη εκπαίδευση, χωρίς μόνιμους καθηγητές, χωρίς σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες, χωρίς ισοτιμία με τα ΑΤΕΙ, χωρίς πρότυπα διοίκησης και με δυσμενέστερη ιεραρχική και μισθολογική εξέλιξη. 

Μέρος Δ

Τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση εάν απαιτείται κοινό Σώμα Πληροφορικής με τους όρους που θέτει το σχέδιο νόμου. Μπορεί θεωρητικά να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας αλλά κάθε σώμα έχει τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κι αμφισβητείται ότι έχει γίνει σοβαρή και σε βάθος διακλαδική μελέτη για το θέμα, με την συνεργασία των Επιτελείων. Η ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη ΣΣΑΣ είναι ίσως θετική εξέλιξη, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις σχολές υπαξιωματικών που οι απόφοιτοι από δύο σχολές (ΣΜΥΑ και ΣΜΥ) με διαφορετικά προγράμματα σπουδών θα υπάγονται στο νέο κοινό σώμα, ενώ παραδόξως παραλείπονται οι απόφοιτοι του αντίστοιχου τμήματος της ΣΜΥΝ.

Αναμένεται κύμα παραιτήσεων στελεχών πληροφορικής με εμπειρία και αρκετά χρόνια υπηρεσίας, κυρίως από την Π.Α. (αποφοίτων Σ.Ι. και ΣΜΥΑ) αλλά πιθανόν και τα άλλα σώματα. Να τεθεί υπόψη ότι τα εν λόγω στελέχη είναι περιζήτητα στην ελεύθερη αγορά με πολύ υψηλές αμοιβές. Ο λόγος είναι η υποχρεωτική μετάταξη στο ΚΣ που προβλέπεται στο άρθρο 49 του σχεδίου νόμου. Στελέχη που εισήλθαν σε στρατιωτικές σχολές με υψηλότατα μόρια σε συγκεκριμένο σώμα για να σταδιοδρομήσουν σε αυτό, θα αναγκαστούν να υπηρετήσουν σε Διακλαδικό Σώμα που ουδέποτε επέλεξαν, εντασσόμενοι αναγκαστικά σε αυτό, κάποιοι μόλις μερικούς μήνες μετά την ορκωμοσία τους και υφιστάμενοι, στη συνέχεια, μη αναμενόμενες μεταθέσεις και συνθήκες εργασίας (άρθρο 50). Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο δυνατότητα επιλογής των στελεχών. Οι φετινοί υποψήφιοι των σχολών είναι σε ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια, μη γνωρίζοντας πού τελικά θα υπηρετήσουν και αν στο τέλος ορκιστούν Ανθυποσμηναγοί ή Ανθυπολοχαγοί, Σμηνίες ή Λοχίες παρά τα αναγραφόμενα στην αντίστοιχη προκήρυξη. 

Από την άλλη στελέχη που δεν κατέχουν Πτυχίο Α.Ε.Ι. εξειδίκευσης πληροφορικής αλλά διαθέτουν πολυετή εμπειρία και προσφορά στο αντίστοιχο Σώμα πληροφορικής του Κλάδου τους, εξαιρούνται της δυνατότητας μετάταξης στο ΚΣ Πληροφορικής παρά την πιθανή επιθυμία τους.

Τέλος δεν ρυθμίζεται στο σχέδιο νόμου το κόστος νέων στολών και διακριτικών που θα κληθούν να επιβαρυνθούν τα στελέχη ακόμα και υποχρεωτικά, σε εποχές δύσκολες.

Μέρος Ε

Άρθρο 58. Δεν γίνεται κατανοητή κι αποδεκτή η χαριστική διαγραφή εκατομμυρίων ευρώ χρεών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα στρατιωτικά Νοσοκομεία όπως κι η ύποπτη εξαίρεση του ΝΙΜΙΤΣ από την ρύθμιση αυτή. Είναι υποχρέωση του υπουργείου η διεκδίκηση των οφειλών των άλλων υπουργείων για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί. Η ρύθμιση μάλιστα αφορά μόνο την περίοδο 21-22, δεν αναφέρεται στις οφειλές και του ΕΚΑΒ αλλά και τις τρέχουσες οφειλές. Απλά λειτουργεί στη λογική του «κάλλιο πέντε και στο χέρι». Τα δεκάδες αυτά εκατομμύρια όμως λείπουν από το προσωπικό των ΕΔ, τα Νοσοκομεία και τις λοιπές Υπηρεσίες των.

Άρθρο  61. Προτείνουμε να διαγραφεί – αποσυρθεί  από το άρθρο το σημείο στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι. 

  1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της οικείας Διοικούσας Επιτροπής το ύψος του βοηθήματος που υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 μπορεί να περιορίζεται αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού.
  2. Η ως άνω απόφαση περί μειώσεως του βοηθήματος, δέον όπως εκδίδεται έναν τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του εις ο αναφέρεται οικονομικού έτους.

Η παραμονή των ανωτέρω διατάξεων οι οποίες προϋπήρχαν εγείρει πολλά ερωτήματα:

Δεν έχουν γίνει και δεν γίνονται διαρκώς αναλογιστικές μελέτες; 

Δεν πρέπει η υπηρεσία να μεριμνά ώστε διαγενεακά όλοι οι μερισματούχοι να λαμβάνουν το ίδιο ύψος εφάπαξ βοηθήματος ανάλογα των εισφορών τους και να είναι ίδιος ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος;

Η παραμονή των εν λόγω διατάξεων σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά και έχει προκύψει πρόβλημα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαγενεακή πρόβλεψη, ούτε αλληλεγγύη. 

Άρθρο 69. Λόγω της μεγάλης διαίρεσης και αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών και των δημόσιων αλληλοκατηγοριών που έχει προκαλέσει στο στράτευμα η τροποποίηση των παρ.1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 που προβλέπει μετάθεση μετά την πάροδο έξι (6) ετών των πολυτέκνων, τριτέκνων και γονέων μονογονεϊκών οικογενειών, προτείνεται η απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και η επανεξέταση από μηδενική βάση όλου του συστήματος μεταθέσεων των στελεχών των ΕΔ με ένα αντικειμενικό, αξιοκρατικό και δίκαιο σύστημα μορίων που θα λαμβάνει υπόψη και θα διατηρεί τις ευεργετικές διατάξεις για τα στελέχη ειδικών κατηγοριών καθώς και αυτών με προβλήματα οικογενειακά και υγείας, αλλά θα ελέγχει ταυτόχρονα αυστηρά και μεθοδικά, πιθανές καταστρατηγήσεις των ευνοϊκών διατάξεων. 

Άρθρο 75. Προβλέπεται συμμετοχή των ΑΣΕΙ για την δωρεάν διανομή στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ». Δεν λαμβάνεται καμία αντίστοιχη μέριμνα για τους σπουδαστές των ΑΣΣΥ.

Μέρος ΣΤ

Όπως προκύπτει κι από τα σχόλια στη διαβούλευση για άλλη μια φορά δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που δίνονται κατά καιρούς από το Υπουργείο, αλλά κι από πολιτικά γραφεία στελεχών της Κυβέρνησης για μελλοντική τακτοποίηση των ζητημάτων των αποφοίτων ΑΣΣΥ. Έτσι στο σχέδιο νόμου παρά τις υποσχέσεις: 

Α)  δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την επίλυση της αδικίας στο βαθμολογικό -συνταξιοδοτικό των σειρών ΑΣΣΥ 94, 95 (τάξεων 1996, 1997) και εντεύθεν με την ένταξή τους στον 2439/96 όπως έγινε με τις προηγούμενες σειρές στο ν.5018/2023.

Το συντονιστικό συμβούλιο αποφοίτων ΑΣΣΥ στην διαβούλευση του σχεδίου νόμου 5018/23 είχε ζητήσει την οριστική και ενιαία διευθέτηση της βαθμολογικής εξέλιξης όλων των αποφοίτων ΑΣΣΥ προς αποφυγή της εσωστρέφειας και των συνεχιζόμενων διεκδικήσεων που κρατούν σε ομηρία χιλιάδες αποφοίτους ΑΣΣΥ για ψηφοθηρικούς και μόνο λόγους. 

Συνεχίζουμε να ζητάμε την οριστική ενιαία επίλυση της βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που να είναι αντάξια του μορφωτικού τους επιπέδου με την επαναφορά του καταληκτικού βαθμού του Συνταγματάρχη και αντίστοιχων όπως ίσχυε με τον ν. 2439/96 και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ταξιάρχου σε όσους κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, με ταυτόχρονη πρόβλεψη μισθολογικού κλιμακίου για τον βαθμό του Ταξιάρχου που δεν υφίσταται.

Β)  δεν επιλύεται το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξκων ειδικών καταστάσεων προερχόμενων εξ  ΑΣΣΥ, που προκάλεσε ο 3883/2010.

Αν καλοπροαίρετα ανατρέξει κάποιος στο άρθρο 23 του ν.3883/10 θα διαπιστώσει ότι για κανέναν άλλο θεσμό στρατιωτικών δεν ανακόπτεται η βαθμολογική εξέλιξη των Αξκων που έχουν ενταχθεί στις ειδικές κατηγορίες σε σχέση με τους υγιείς συναδέλφους τους, είτε αυτοί προέρχονται από τον θεσμό των ΑΣΕΙ, είτε από τον θεσμό μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977, είτε τον θεσμό των ΕΜΘ, είτε τον θεσμό των ΕΠΟΠ.

Κατόπιν τούτου σας προτρέπουμε να εξαλείψετε την αδικία τροποποιώντας το άρθρο 23 του ν.3883/10 με διάταξη που θα φέρετε στο επικείμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο δίνοντας την δυνατότητα ίδιας βαθμολογικής εξέλιξης και στους αποφοίτους ΑΣΣΥ που εντάχθηκαν στις Ειδικές Κατηγορίες μετά την έναρξη ισχύος του ν.3883/10. Με την μη διευθέτηση της άδικης ρύθμισης του ν. 3883/10 συνεχίζεται ο διαχωρισμός εντός του ίδιου θεσμού με την δημιουργία δύο κατηγοριών Αξκων που ενώ έχουν αποφοιτήσει από την ίδια σχολή και έχουν την ίδια πάθηση,  έχουν διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη.

Γ) δεν προβλέπεται η μισθολογική αναβάθμιση – εξίσωση των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ), σε σχέση με τους σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Είναι λυπηρό τα ίδια θέματα να επανέρχονται διαρκώς στην συζήτηση προς επίλυση κι ενώ αναγνωρίζεται το δίκαιο των αιτημάτων των αποφοίτων ΑΣΣΥ, παραπέμπονται προς μελλοντική αποκατάσταση, αναγκάζοντας και τους φορείς εκπροσώπησής τους να επανέρχονται διαρκώς με την ίδια σχεδόν ατζέντα, αλλά και τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να εκλιπαρούν σε πολιτικά γραφεία για τα αυτονόητα.

Για τα ΔΣ των Συλλόγων ΑΣΣΥ

Ευάγγελος Στέφος – Υπλγός (ΠΖ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΜΥ
Γεώργιος Κυλινδρής – Τχης (ΑΤΘ) Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥ
Παύλος Σοφικίτης – Υπχος (Ε) ΠΝ ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΜΥΝ
Κων/νος Καλαρρύτης – Υπχος (Ε) ΠΝ ε.α. Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥΝ
Βασίλειος Τσιλιγιάννης – Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Πρόεδρος Σ.Α.Σ & Συντονιστικού
Κων/νος Τσιγγάρης – Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ
Ιωάννης Δαλέζιος – Σμχος (Ρ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΙΡ
Ξενοφών Γκουγκουλής – Ανθσγός (Ρ) ε.α. Γεν. Γραμματέας ΣΑΙΡ
Γεώργιος Ρούσσος – Ταξχος (Ο) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ
Χρήστος Χουτόπουλος – Ασμχός ε.α Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ & Συντονιστικού
Load More Related Articles
Load More In Εργασία - Απασχόληση
Comments are closed.

Check Also

Ανακοίνωση του Δικτύου Εργασίας της Νέας Αριστεράς για τη ΛΑΡΚΟ

Στηρίζουμε το Δίκαιο Αγώνα των Εργαζόμενων στη ΛΑΡΚΟ Η κυβέρνηση της κοινωνικής αναλγησίας…