Pialeia (1)

Την λειτουργία βοτανικού κήπου στην Πιαλεία, ανακοίνωσε προχθές Σάββατο 16/6 στα «Ασκληπιεία 2018″ ο Δήμαρχος Πύλης Κ. Μαράβας, γεγονός  το οποίο στο τελευταίο Δ.Σ. του Δήμου Πύλης, πέρασε με ομόφωνη απόφαση ως πρόταση του Προεδρείου & αφορούσε τον καθορισμό χρήσεων γης δημ. εκτάσεων & την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ του Δ. Πύλης & του Εργαστηρίου Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου Θεσσαλίας.

Ο Βοτανικός Κήπος ή Το Βοτανικό Πάρκο Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών στην Τ.Κ. Πιαλείας λοιπόν, θα κατασκευαστεί σε τρεις ανεξάρτητους χώρους: το χώρο των παλιών λουτρών, στο απέναντι τμήμα του Πάρκου «Ασκληπιού» και στο γειτνιάζοντα χώρο του κοιμητηρίου Πιαλείας.

Το Πάρκο αποβλέπει στην εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, την πολιτιστική ανάδειξη και την οικονομική στήριξη της ευρύτερης περιοχής. Κοινό – στόχος είναι:

 • οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
 • το κοινό που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τα οφέλη υγείας που προκύπτουν από τη χρήση και την καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
 • οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ως επιστημονική υποστήριξη για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, εμπορία)
 • επισκέπτες φυσιολατρικού και πολιτιστικού τουρισμού

Οι παρεμβάσεις διαμόρφωσης είναι ήπιες και περιλαμβάνουν:

 • Διαμόρφωση χώρου των παλιών λουτρών.
 • Αρχικά θα οριοθετηθούν οι θέσεις φύτευσης κάθε είδους σε παρτέρια. Για το διαχωρισμό θα χρησιμοποιηθούν φυσικά υλικά όπως ξύλα και μικρές πέτρες. Ταυτόχρονα θα σχηματιστεί εσωτερική οφιοειδής διαδρομή τύπου λαβύρινθου, που θα κατευθύνει τον επισκέπτη σύμφωνα με το σχέδιο παρουσίασης ή περιήγησης στο χώρο από την είσοδο προς το κτήριο των λουτρών. Θα γίνει ρίψη φυτικής γης προκειμένου για την ισοπέδωση και την δημιουργία συνθηκών αποστράγγισης για την προαγωγή της υγείας των φυτών. Ο διάδρομος θα στρωθεί με γεωύφασμα για την προστασία από τα ζιζάνια και την αποφυγή δημιουργίας λάσπης, το οποίο θα επικαλυφθεί με ψιλό χαλίκι. Θα κατασκευαστεί είσοδος από την άλλη πλευρά της στάσης λεωφορείου, η οποία θα είναι η κύρια είσοδος στο χώρο, ενώ η υπάρχουσα να χρησιμεύει ως έξοδος και είσοδος εξυπηρέτησης υλικών. Επίσης θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα άρδευσης με σταγόνα για οικονομία νερού και αθόρυβη λειτουργία.
 • Το κτίριο των λουτρών θα καθαριστεί και εάν χρειάζεται θα γίνουν εργασίες επισκευής του χώρου, ώστε να είναι επισκέψιμος από το κοινό και ασφαλής κατά τη χρήση (κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ κ.α.). Τα έπιπλα που βρίσκονται εντός του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν ως καθίσματα ή χώροι δραστηριότητας και εκπαίδευσης ιδίως μαθητών. Επίσης θα δημιουργηθεί φωτογραφική έκθεση με τα καλλιεργούμενα είδη και θα διατίθεται ανάλογο πληροφοριακό υλικό.
 • Στην αυλή των δημοτικών λουτρών και στο πάρκο Ασκληπιού απέναντι θα γίνει διαμόρφωση χώρου ώστε να μπορεί να είναι επισκέψιμος κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους. Με φυσικά υλικά – ξύλα, πέτρες και χαλίκι -θα γίνει οριοθέτηση μιας διαδρομής, η οποία θα ακολουθεί το σχέδιο φύτευσης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που ενδημούν κυρίως στην περιοχή. Εάν χρειαστεί για λόγους υγείας των φυτών θα γίνει προσθήκη φυτικής γης για την δημιουργία των απαραίτητων στραγγιστικών συνθηκών ανά ποικιλία. Επίσης θα εγκατασταθεί κατάλληλο αρδευτικό σύστημα σταγόνα. Η σύνδεση της αυλής των λουτρών με το πάρκο θα γίνει με οπτικές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα – διαγραμμίσεις – και αν καταστεί δυνατό σε δεύτερο χρόνο θα γίνει κατασκευή διάβασης. Από το Πάρκο ως το χώρο δίπλα από το Νεκροταφείο θα διαμορφωθεί διάδρομος ασφαλούς κίνησης των μαθητών, εφόσον επιτραπεί η κατασκευή χαμηλών θερμοκηπιακών υποδομών, που θα χρησιμεύουν για την παραγωγή μοσχευμάτων για την συντήρηση του Πάρκου και την προώθηση της καλλιέργειας αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών στους κατοίκους του Δήμου Πύλης.

Pialeia (2)

 • Διαμόρφωση τμήματος του Πάρκου «Ασκληπιού» σε επισκέψιμο για το κοινό χώρο.
  • Στον απέναντι από τα λουτρά χώρο, θα συνεχιστεί η φύτευση φυτών με πιο πυκνό φυτευτικό σύνδεσμο χωρίς όμως να γίνει πλήρη κάλυψη του χώρου, θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα άρδευσης και θα δημιουργηθεί χώρος όπου θα παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης και άμεσης ενασχόλησης του κοινού με την καλλιέργεια, με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του προσωπικού (φύτευση, κλάδεμα, παραγωγή μοσχευμάτων)
  • Θα γίνει διαμόρφωση χώρων αναψυχής και αναμονής κοινού με φυσικά υλικά όπως ξύλινα παγκάκια, διαδρόμους και μικρό αίθριο, ώστε να είναι διευρυνθούν οι δυνατότητες χρήσης του.
 • Ο χώρος των θερμοκηπιακού τύπου κατασκευής.
  • Στο χώρο δίπλα από το κοιμητήριο θα κατασκευαστεί μία μικρή χαμηλή κατασκευή τύπου toll για την παραγωγή μοσχευμάτων των καλλιεργούμενων φυτών. Τα φυτά θα χρησιμοποιούνται για την ανανέωση των φυτών του Πάρκου, αλλά και για την εκπαίδευση στις καλλιεργητικές τεχνικές των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ενδιαφερόμενων καλλιεργητών κ.α.
  • Επίσης θα διαμορφωθεί χώρος στάθμευσης οχημάτων και λεωφορείων για την εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Η σύνδεση μεταξύ των τριών τμημάτων θα γίνει:
  • Μεταξύ του χώρου των λουτρών με το Πάρκο με την κατασκευή διάβασης με διακριτή διαγράμμιση. Εάν υπάρξει η δυνατότητα αργότερα, ίσως να γίνει κάποιο από τα επιτρεπόμενα είδη πλακοστρώσεων πάνω σε οδό.
  • Μεταξύ του πάρκου «Ασκληπιού» και του κοιμητηρίου με την διαμόρφωση διαδρόμου σύνδεσης. Θα γίνει καθαρισμός του χώρου από την άναρχη βλάστηση δίπλα στο δρόμο και θα οριοθετηθεί διάδρομος ελεγχόμενης κίνησης πεζών με φυσικά προστατευτικά – θάμνους ή ξύλινο κιγκλίδωμα – από και προς το κοιμητήριο.
 • Σε κανέναν χώρο δεν θα γίνουν εφαρμογές που θα αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο το φυσικό περιβάλλον ή θα επιβαρύνουν την υγεία των κατοίκων (εφαρμογές φυτοπροστατευτικών ουσιών, μόνιμες βαριές κατασκευές με μπετό, εγκατάσταση μηχανημάτων).

Η επίσκεψη του κοινού στο χώρο θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το Α.Τ.Τ.Ο.Ανάπτυξης εφόσον γίνεται για εκπαιδευτικούς λόγους και υπάρχει αίτηση παρουσίασης της καλλιέργειας από βοτανικής άποψης ή με τους εκπροσώπους της Τ.Κ. Πιαλείων και το Δ. Πύλης, εφόσον ο χώρος διατίθεται για άλλες δραστηριότητες π.χ. πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Load More Related Articles
Load More In Τοπικά
Comments are closed.

Check Also

«Εφυγε» από τη ζωή ο Βασίλειος Κωτούλας

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και θείο.   ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΘΩΜ.  ΚΩΤΟΥΛΑ ΣΥΝΤ…