Dimarxeio 2

Με 39 θέματα ημερήσιας διάταξης, συνέρχεται το Δ.Σ. Πύλης, αύριο Τρίτη 27/3,  σε τακτική συνεδρίαση &  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης και ώρα 20.00 με τα θέματα να έχουν ως εξής:

1.Αποδοχή κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018.
2.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.
3.Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
4.Παράταση συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας.
5.Επείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαιοειδών Δήμου Πύλης.
6.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».
7.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών πασχαλιάτικης εκδήλωσης (Λαζαρίνες).
8.Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις λιτάνευσης της ΤΙΜΙΑΣ εικόνας της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ.
9.Αίτημα Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας – ψήφιση πίστωσης.
10.Αίτηση Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για διοργάνωση φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο Παλαιομοναστήρου φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
11.Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
12.Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
13.Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για απαλλαγή, συμψηφισμό και ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 14 του Ν. 4483/2017.
14.Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2018.
15.Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Παραποτάμου.
16.Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.
17.Αίτηση Κοζώνη Σταυρούλας για παράταση μίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος.
18.Αίτηση της εταιρείας ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ για εγκατάσταση εργοταξίου σε δημοτική έκταση του Δήμου Πύλης.
19.Συναίνεση του Δήμου Πύλης για χορήγηση άδειας έρευνας και ανασκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε δημοτική έκταση Τ.Κ. Λυγαριάς.
20.Άνοιγμα λογαριασμού για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης».
21.Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002862.
22.Αίτηση της Κ.Ρ.Μ ENERGY Α.Ε. για συναίνεση του Δήμου Πύλης για υλοποίηση έργων αναδάσωσης σε δημοτική δασική έκταση στην Τ.Κ. Πιαλείας.
23.Διατύπωση γνώμης για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στις Τ.Κ. Πύλης και Μουριάς.
24.Εισήγηση Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών, συνοικιών, κ.λ.π. για ονοματοθεσία κεντρικού πάρκου Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας σε πάρκο Ασκληπιού.
25.Έγκριση της αριθμ. 17/2018 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
26.Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2017.
27.Έγκρ της αριθμ. 2/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2017.
28.Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. – Ορισμός νέων.

29.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού».
30.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».
31.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».
32.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».
33.Υποβολή πρότασης για ένταξη της δράσης «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – αποδοχή χρηματοδότησης – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.
34.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης».
35.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών Δήμου Πύλης».
36.Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4.
37.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017.
38.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου» – συγκρότηση επιτροπής.
39.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.

Load More Related Articles
Load More In Τοπικά

Comments are closed.

Check Also

“Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων Χρήστος Παπανικολάου – Σοφία Σακοράφα”:  Οφειλόμενη τιμή

“Ο Χρήστος Παπανικολάου και η Σοφία Σακοράφα, θα είναι για πάντα, τα μόνιμα φωτεινά παραδε…