Dimarxeio 2

Η δημ. Αρχή, έχοντας ως αντικειμενικό στόχο την απόκτηση ενός σύγχρονου τοπόσημου, που είναι και η ανακατασκευή & ανάπλαση του υπάρχοντος Δημαρχείου, που θα χαρακτηρίζει με σαφή τρόπο την πόλη της Πύλης, αναδεικνύοντας συνάμα την αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία σε συνάρτηση  με την γύρωθεν περιοχή & τα ιστορικά μνημεία που την περιβάλλουν, αποκαθιστώντας & την παραποτάμια φυσιογνωμία της, με εντολή του Δημάρχου κ. Κ. Μαράβα προς το Α.Τ.Π.A.Π. του Δήμου Πύλης, ξεκίνησε & επιτελέστηκε η σύνταξη υποβολής πρότασης με τον διακριτικό τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», εντάσσοντάς την τελικά προς χρηματοδότηση, στην πρόσκληση ΑΤ07 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με το τεχνικό δελτίο του έργου, να έχει κατατεθεί στην ΕΥΔΕ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρότασης από πλευράς δημοτικής Αρχής, που θα δώσει μια εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική όψη σε μια σημαντικότατη πολεοδομικά περιοχή, η οποία μελλοντικά, όπως αναφέρθηκε & παραπάνω, σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να συνδεθεί & με την ανάπλαση της «παρόχθιας ζώνης του Πορταϊκού» ή αλλιώς & «Πάρκο των Γεφυριών»

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω έργο αφορά στην ανακατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό, αποκατάσταση & αναπλάσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Δημαρχείου  του Δήμου Πύλης,   με συνολικό προϋπολογισμό: 2.602.650,00 €  και ωφελούμενους 14,343 κατοίκους!

Η μελέτη του νέου κτιριακού συγκροτήματος που πρόκειται να στεγάσει το Δημαρχείο του Δήμου Πύλης συγκροτήθηκε μέσα από την επεξεργασία της πρότασης που απέσπασε το Α’ βραβείο στον αντίστοιχο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που είχε πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, επικυρώθηκε αρμοδίως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης και  προτείνει την έμμετρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων δόμησης που παρέχει ο χώρος ανέγερσης των 3.106,08μ² με τους υφιστάμενους κάθε φορά  όρους δόμησης,  για τη δημιουργία ενός όχι πολύ μεγάλου κτιριακού συμπλέγματος που θα επιβαρύνει με τις δομικές του μάζες το φυσικό και το αστικό ανάγλυφο.

Έτσι, προτείνεται η δημιουργία ενός κτιρίου συνολικής επιφάνειας 1.546,44 μ²,  (το υφιστάμενο κτίριο 490,22 μ²)  το οποίο δύναται να ανταποκριθεί άρτια στο κτιριολογικό πρόγραμμα και δομείται ως ένα «ανοιχτό κέλυφος» που εντάσσεται ελεύθερα στο κομβικό χωρικό του υπόβαθρο.

Η αναγκαιότητα  κατασκευής του νέου κτιρίου προέκυψε από την διάσπαση των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι διασκορπισμένες σε ξεχωριστά κτίρια και Τοπικές Κοινότητες & δημιουργεί, όπως πολύ εύκολα μπορεί να γίνει κατανοητό τοις πάσι, δυσκολίες στην επικοινωνία και στη συνεργασία του υπηρεσιακού μηχανισμού.

Η εν λόγω πολυδιάσπαση  και η διασπορά των υπηρεσιών του Δήμου άλλωστε παράγει επίσης προβλήματα στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, αυξάνει το λειτουργικό τους κόστος, ενώ παράλληλα εγείρει ζητήματα προσβασιμότητας και ανταπόκρισης στις ανάγκες των δημοτών, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για την αναδιάταξη τους σε ένα ενιαίο λειτουργικό κτίριο.

Έτσι, μέσω της κατασκευής αυτής, η παρούσα δημοτική Αρχή έχει ως σκοπό την  αναβάθμιση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των υποδομών, των δομών και των Υπηρεσιών του Δήμου, την συγκέντρωση των Υπηρεσιών σε ένα κτίριο, την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στο Δημαρχείο, καθώς & την  ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και την ενίσχυση της στατικότητας του.

Έτσι με αυτό τον τρόπο τα αναμενόμενα αποτελέσματα γίνονται ευδιάκριτα & σαφώς πολύ σημαντικά, όπως η  εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, η αύξηση της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ωφελούμενου πληθυσμού και η συμβολή στην εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στο σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου, η αναβάθμιση της περιοχής, η δημιουργία ενός τοπικού σημείου αναφοράς και ενός οργανωμένου χώρου συγκέντρωσης των Υπηρεσιών.

Σημαντικό επίσης είναι, πως η μελέτη του νέου κτιριακού συγκροτήματος προβλέπει το σύνολο των χώρων του νέου Δημαρχείου να είναι ανοιχτό στην ελεύθερη χρήση του από Α.Μ.Ε.Α., όπως και ο υπαίθριος χώρος που το περιβάλει, ενώ στον σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου, έχει προβλεφθεί πορεία τυφλού με απόληξη την είσοδό του & την παρακείμενη κεντρική πλατεία του Δημαρχείου..

Load More Related Articles
Load More In Τοπικά
Comments are closed.

Check Also

«Το πρόγραμμα του 12ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θεσσαλών στο Δήμο Ελασσόνας»

Τη σημαντική ετήσια ευκαιρία αναμένουν όλοι οι Θεσσαλοί, αλλά και οι απόδημοι της Θεσσαλία…