51415396513_3b33608329_k

Στις 28/05/21 µε Α.Π. 28595 ο υπουργός Οικονοµικών ΑΠ. Βεσυρόπουλος απάντησε σε ερώτηση φορέων για τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών.

Πιο συγκεκριµένα ο υφυπουργός είπε τα εξής: «ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.2456/21.4.2021 Αναφορά Σε απάντηση της υπ’ αριθµ. πρωτ.2456/21.4.2021 Αναφοράς που κατέθεσε ο ανωτέρω βουλευτής, σας γνωρίζουµε τα εξής:

Το υπουργείο Οικονοµικών παρακολουθεί την αποτελεσµατική εφαρµογή της ασκούµενης φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών µέτρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νοµοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες µεταβολές στη φορολογική πολιτική λαµβάνονται µε γνώµονα την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιµη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συµβατότητά τους µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και την οµαλή δηµοσιονοµική πορεία της χώρας».

Η απάντηση του υφυπουργού έρχεται σε ερώτηµα που ετέθη από βουλευτή, ερώτηµα το οποίο φυσικά στη Βουλή δεν µπορεί να πάει µε άλλο τρόπο.

Το ζητούµενο είναι ο προβληµατισµός: ποιοι είναι οι φορείς που προτείνουν και τι; Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουµε την απάντηση και να καταλήξουµε στην ερώτηση πρέπει να λάβουµε υπόψη τα εξής:

Το εκάστοτε υπουργείο είναι υποχρεωµένο να ακούσει όλες τις προτάσεις που µπορεί να υποβληθούν µε γνώµονα το καλό του κλάδου για τον οποίο απευθύνονται σε αυτό.

Ο υφυπουργός Οικονοµικών Απ. Βεσυρόπουλος, τουλάχιστον όσον αφορά το αγροτικό κοµµάτι θεωρώ ότι είναι σε θέση να το γνωρίζει και να το αντιληφθεί καλύτερα όντας καταγόµενος από αγροτική περιοχή.

Τεκµαρτό προσδιορισµό καθαρού φορολογητέου αγροτικού εισοδήµατος, είχαµε µέχρι και το οικονοµικό έτος 2014 (εισοδήµατα χρήσης 2013), σύµφωνα µε το ν.2238/94. Με το νόµο αυτό όλα τα χρόνια οι αγρότες δήλωναν στη φορολογική τους δήλωση καθαρό αγροτικό εισόδηµα το οποίο προέκυπτε µε τον πολλαπλασιασµό των στρεµµάτων που δήλωναν στις δηλώσεις καλλιέργειας x το καθαρό ποσό που προσδιοριζόταν από τον πίνακα που διαµόρφωνε η υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

Από την 01.01.14 και µέχρι σήµερα όλοι οι αγρότες φορολογούνται µε τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται όλες οι επιχειρήσεις: έσοδα µείον έξοδα. Άρα υπόκεινται στις ίδιες ελεγκτικές διαδικασίες µε τις επιχειρήσεις.

Επτά (7) χρόνια µετά από την πρώτη εφαρµογή, δεν υπάρχει καµία επαρκής δικαιολογία για κανέναν, είτε πρόκειται για αγρότη (δεν ξέρω τι πρέπει να προσέχω), είτε για ηγεσία υπουργείου (δεν µπορώ να εντοπίσω τους φοροφυγάδες). Ακόµη και στα ισχυρότερα φορολογικά συστήµατα παγκοσµίως, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν κάποιοι που ξεφεύγουν, παίζοντας µε τους νόµους των πιθανοτήτων. Σκοπός της Φορολογικής ∆ιοίκησης είναι η µείωση του ποσοστού αυτού.

Η επαναφορά ενός µικτού συστήµατος τεκµαρτού προσδιορισµού, ενέχει πολλούς κινδύνους για όλους τους καλλιεργητές αγροτικής γης (επαγγελµατίες αγρότες ή κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης), ειδικά στις περιπτώσεις που η σοδειά έχει όντως καταστραφεί ή δεν είχε την αναµενόµενη απόδοση.

Εγώ π.χ. είµαι τεµπέλης και δεν πολυζορίζοµαι, σπέρνω µε το χειρότερο τρόπο τα χωράφια µου µε σιτάρι και παράγω 100 κιλά το στρέµµα. Εσύ είσαι καταπάνω και για τα ίδια στρέµµατα παράγεις 400 κιλά. Τι θα γίνει τώρα:

Θα τιµωρήσεις τον τεµπέλη, λέγοντάς του ότι έπρεπε να παράγεις 400 κιλά το στρέµµα;

Θα πάρεις τον υπολογισµό του ΕΛΓΑ (τον οποίο εφαρµόζει προκειµένου να φτάσει σε µία ασφαλιστέα αξία επί της οποίας εισπράττει ασφάλιστρο 4%) και θα κινηθείς σύµφωνα µε αυτό; Μη λαµβάνοντας υπόψη ένα γεγονός πραγµατικής υποπαραγωγής ή καταστροφής;

Και τελικά, οι όποιες «αλάνες» ανά τη χώρα, όπου γίνονται αλισβερίσια µε εµπόρους εσωτερικού και εξωτερικού και διακινούνται προϊόντα χωρίς παραστατικά, είναι γνωστά σε όσους σκέφτονται να προτείνουν τον τεκµαρτό προσδιορισµό του τζίρου ενός αγρότη; Ας δώσουν περισσότερα στοιχεία στον αρµόδιο υπουργό να αµολήσει την Οικονοµική Αστυνοµία ή όποια υπηρεσία είναι αρµόδια και να τελειώνει το θέµα άπαξ.

Το θέµα δεν είναι άσπρο ή µαύρο και σίγουρο καθόλου εύκολο. Και πολύ καλά κάνει ο υφυπουργός και µαζεύει πληροφορίες προκειµένου να καταλήξει στο καλύτερο δυνατό συµπέρασµα.

Πληρωµές στα γκισέ των τραπεζών, µε προβλήµατα

Πας στο γκισέ της τράπεζας να καταθέσεις ένα ποσό 3.000 ευρώ. Ο υπάλληλος ζητά αιτιολογία τους λες «πρόκειται για εξόφληση ή έναντι τιµολογίου». Σου λέει φέρε µου το τιµολόγιο, διαφορετικά δεν µπορώ να κάνω τη συναλλαγή. Για να καταλάβω: δεν φτάνει που διώξατε όλες τις συναλλαγές από το γκισέ σας, δε φτάνει που την κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή τη χρεώνεται λες και είναι από χρυσό, ζητάτε και έλεγχο παραστατικών; Κάποιοι έχουν ξεφύγει εντελώς…

Το ρεπορτάζ είναι διαθέσιμο στην εφημερίδα της agrenda που κυκλοφορεί

Πηγή:agronews.gr  (Γιώργος Παπαδημητρίου, Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας)

Load More Related Articles
Load More In Αγροτικά νέα
Comments are closed.

Check Also

Οριστικό: Στο δημ. Στάδιο των Τρικάλων, ο αγώνας Κυπέλλου Φήκη-Νίκη Βόλου

Ενημερώνουμε τους φιλάθλους, ότι ο αγώνας της ερχόμενης Κυριακής 26/9 με αντίπαλο την Νίκη…