pasxa

Ανάμεσα σ’ όλες τις προσευχές και τους ύμνους της Μεγάλης Σαρακοστής μια σύντομη προσευχή μπορεί να ονομαστεί η προσευχή της Μεγάλης Σαρακοστής:

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου,
πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας,
και αργολογίας μη μοι δως.

Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
υπομονής και αγάπης
χάρισαί μοι τω σω δούλω.

Ναί, Κύριε Βασιλεύ,δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα,
και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. 

(Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Ήταν ένας  από τους πρώτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Η περίοδος της Τεσσαρακοστής  είναι διανθισμένη με τους ύμνους του για τη Μετάνοια.  Σε όλη  του τη ζωή θα έχυσε ένα ποτάμι δάκρυα σωτήρια. Τα δάκρυα αυτά έβγαιναν αυθόρμητα, και ακολουθούσαν στεναγμοί από τα βάθη της καρδιάς, σαν να έβγαινε φωτιά από τα σπλάχνα του).

Με  κατάνυξη παρακολουθούμε τις Άγιες αυτές Ημέρες  την πορεία και την κορύφωση του Θείου Δράματος. Ζούμε τις ιερές στιγμές του Θείου Πάθους,  τον πόνο, την ταπείνωση και την οδύνη. Στο τέρμα αυτής της πορείας όμως, βρίσκεται το Χαρμόσυνο κι Ελπιδοφόρο Μήνυμα της Ανάστασης. Μήνυμα αγάπης και ελπίδας.

Ας σταθούμε σε κάποια σημεία του Ευαγγελίου, σε κάποιες ηθικές αρχές του  Χριστιανισμού:

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 7:12, «Όλα όσα θέλετε λοιπόν να κάνουν οι άλλοι σε εσάς πρέπει να κάνετε και εσείς σε αυτούς».

Το Ευαγγέλιο λέει: «Να αποβάλετε κάθε είδους μοχθηρή πικρία, θυμό, οργή, κραυγή και υβριστικά λόγια, καθώς και καθετί κακό. Απεναντίας, να δείχνετε καλοσύνη ο ένας στον άλλον και τρυφερή συμπόνια, συγχωρώντας ανεπιφύλακτα ο ένας τον άλλον όπως και ο Θεός μέσω του Χριστού συγχώρησε ανεπιφύλακτα εσάς» (Επιστολή προς Εφεσίους 4: 31-32).

Η 5η Εντολή του 10λογου είναι: «Τίμα τον πατέρα και την μητέρα σου, για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια στη γη».

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της «οικογένειας», η οποία εξακολουθεί να αποτελεί θεμέλιο του σύγχρονου πολιτισμού μας.

Το Ευαγγέλιο λέει: «Από τη μεγάλη τεμπελιά τα δοκάρια της οροφής κρεμούν και από τα νωθρά χέρια το σπίτι στάζει» (Εκκλησιαστής 10:18). Ομοίως: «Η τεμπελιά φέρνει βαθύ ύπνο, και ο οκνηρός άνθρωπος θα πεινάσει»(Παροιμίες 19:15).  Ο Χριστιανισμός μας ενθαρρύνει να εργαζόμαστε σκληρά και να αποφεύγουμε την αδράνεια.

Ο Ύμνος της Αγάπης, όπως είναι γνωστό στον χριστιανικό κόσμο το τμήμα του 13ου Κεφαλαίου της Προς Κορινθίους Α’ επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς την παλαιοχριστιανική αδελφότητα της  Αρχαίας Κορίνθου συμβουλεύοντας σχετικά με το μυστήριο του γάμου, είναι από τα πιο αξιόλογα κείμενα της Αγίας Γραφής. ( Το ακούσαμε τη Μεγάλη Τετάρτη κατά την τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου στην εκκλησία).

 

Το κείμενο

Ελληνιστική κοινή

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται, είτε γλώσσαι παύσονται, είτε γνώσις καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος έλάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτι δι’ εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η αγάπη.

Νεοελληνική

Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως.

Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αv παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.

Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν ξιπάζεται (= δεν καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει

Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία· όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς γνωρίζει και εμένα ο Θεός. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη.

Load More Related Articles
Load More In Εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Γνωρίζοντας τον Στέλιο Λάσκο…Υποψήφιο περ/ακό σύμβουλο με τον Συνδυασμό του Κ. Αγοραστού

Ο Στέλιος Λάσκος αποτελεί μια νέα δυναμική επιλογή του Κ. Αγοραστού, στο ανανεωμένο εν πολ…